seçkinlik ve sıradanlık ./2

hayvanlarda akıllarının sadece iradelerinin hizmetinde faal olduğunu açıkça görürüz ve insanların durumunda da bu kural çok farklı değildir. hatta onlarda da genellikle aynı şeyi görürüz; esasen birçok insanın durumunda onun asla başka bir şekilde faal olmadığı, dikkatinin her zaman hayatın önemsiz amaç ve hedeflerine ve bunlara ulaşmanın, çoğu kez böylesine sefil, bayağı ve değersiz araçlarına dönük durumda olduğu bile görülür.

arthur schopenhauer

aşkın metafiziği ./1

kadınlar olmaksızın dünyadaki hayatımızın başlangıcı tam bir çaresizlik ve acziyet; ortası zevkten mahrumiyet ve sonu teselliden yoksunluk olurdu.

“sans les femmes le commencement de notre vie seroit privé de secours, le milieu de plaisirs et la fin de consolation”

arthur schopenhauer

seçkinlik ve sıradanlık ./1

bu bağımsız, kendi kendine yeten zihinsel varoluş
tarzının bir örneğini goethe’nin hayatında görürüz.
champagne’daki savaş esnasında, harbin bütün kargaşası
ve keşmekeşi ortasında o renk teorisi için gözlemler yapıyordu
ve bu savaşın sayısız felaketleri kısa bir süre için
luxemburg şatosuna çekilmesine izin verir vermez
‘renk öğretisi’ yazmaya koyulmuştu.
böylece o bizlere takip etmemiz gereken örnek, bir ülkü bırakmıştı:
yeryüzünün tadı tuzu olarak bizler dünyanın selleri fırtınaları,
yanımızı yöremizi istila etse, hayatın gaileleleri
duygularımızı heyecanlarımızı tahrik etse de,
zihinsel hayatımızın gereklerinin peşinde koşarken
bizi asla hiçbir şeyin rahatsız etmesine izin vermemeli
ve köle kadının değil, özgür kadının çocukları olduğumuzu
hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

arthur schopenhauer